Derfor skal du vælge førskole på Lukasskolen i Vejle

I Danmark er førskolen en grundlæggende del af grundskolen. Dette program er designet til at hjælpe børn med at blive fortrolige med klasseværelsesmiljøer og lære værdifulde livslektioner, inden de begynder deres skolegang for alvor. Det tjener også som en tilvænningsperiode, hvor de kan blive fortrolige med deres jævnaldrende og omgivelser, inden de officielt begynder i 0. klasse. Førskolen giver lærere og forældre et udgangspunkt for at se, hvordan barnet klarer sig fagligt, følelsesmæssigt og socialt i forhold til sine jævnaldrende. Dette giver dem et vigtigt indblik i områder, der kan have brug for styrkelse eller særlig opmærksomhed, efterhånden som eleven udvikler sig gennem sin skoletid. Førskoleundervisningen øger også i høj grad et barns chancer for succes i den senere uddannelse ved at lære barnet grundlæggende kompetencer, som der efterfølgende bygges videre på i grundskolen. Førskole er en vigtig tid i et barns liv og derfor er det vigtigt at man vælger den rigtige skole. Lukasskolen er et rigtigt godt eksempel på dette.

Lukasskolens værdier

Lukasskolen er en kristen friskole i Vejle, hvor det enkelte barn og dets relationer, vægtes lige så højt som selve undervisningen. Her er der plads til at barnet både kan blive set og hørt, samtidig med at det føler sig inkluderet og som en vigtig del af fællesskabet. Det er ikke altid at de kommunale folkeskoler kan rumme børn der har brug for ekstra opmærksomhed, fordi der ikke er tid til det enkelte barn. Ikke at folkeskolerne ikke er gode, for det er de, men der ofte problemer i forhold til antallet af lærer kontra elever, der gør at lærerne, selvom de for alt i verden gerne vil, simpelthen ikke har tid til at nå at tage sig af det enkelte barn.

Hvornår kan mit barn starte på Lukasskolen?

Når kalendere åbner skolerne den 1 marts, kan dit barn være en del af førskoletilbuddet. Det kræver blot at man har tilmeldt sit barn i god tid inden, så man er sikker på at det har fået en plads. Lukasskolen er en populær skole og der kan derfor forekomme ventelister, hvis man er for sent ude. Så hvis man har fået øjnene op for de fordele og muligheder Lukasskolen giver, skal man altså sørge for at være ude i rigtig god tid og få sit barn tilmeldt, inden alle pladser er optaget. Selvom der bliver oprettet en venteliste, er det meget sjældent at nogle springer fra, når skoleåret skal til at begynde. Så igen, vær ude i rigtig god tid.